Course

Bra på samverkan

Ett förlopp på fyra heldagar av lärande och nätverkande i workshopformat och träffar i lärgrupper under perioden september - november 2022. Växla upp dig i din roll som ledare av hållbar samverkan i offentlig verksamhet - och få kläm på att planera och facilitera effektiva och engagerande möten.

format

Digital

Language

Swedish

Price

skräddarsydda
 • Arbetar du med förändringsprocesser där många aktörer ska samverka?
 • Vill du utvecklas i din roll som samordnare, utvecklingsledare eller strateg?
 • Vill du bli bättre på att leda processer och möten som ger energi och resultat?

Då är denna kurs för dig.

Skräddarsydd utbildning till dig som leder på tvären

Samverkan där många aktörer ska samarbeta är viktigt – och nödvändigt – i dagens Sverige, när vi ska ta itu med att lösa komplexa samhällsfrågor. Det kan också vara utmanande.

Hur tar vi oss framåt tillsammans och ser till att vi både når våra uppsatta mål och samskapar hållbara resultat och långsiktiga samarbeten? Hur säkerställer vi att det blir “mindre prat och mera verkstad”?

Det är vad denna kurs handlar om!


Available dates

Loading available dates

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att stärka dig i din roll oh ge dig en ökad förståelse för vad det innebär att leda förändringsprocesser på ett hållbart sätt. Vi har fokus på ett medskapande och involverande förhållningssätt och på facilitering som metod. 

Du kommer att få en grundläggande introduktion till processförståelse, hur du kan jobba målinriktat och strategisk i politisk styrda organisationer, t.ex. kommuner, regioner eller andra offentliga organisationer och samtidig bygga hållbara relationer och samarbeten. Vi arbetar också med ditt personliga ledarskap och din genomslagskraft – att leda andra utan att vara chef och med facilitering och dialog som metoder till god processledning.

Genom cases, erfarenhetsutbyte och presentation av enkla teorier/modeller och konkreta verktyg fokuserar vi på hur vi kan hantera typiska utmaningar kopplade till att ”leda på tvärs” i projekt och förändringsprocesser där många olika aktörer ska samverka.

Axplock av kursteman

 • Från iden om samverkan till bra samverkan på riktigt och med resultat
 • Att arbeta utifrån smarta mål, projekttänkande och förändringsteorin 
 • Att förstå och leda processer som skapar förändring
 • Att arbeta medskapande och samskapande med många aktörer 
 • Att leda sig själv och andra utan att vara chef
 • Att planera, designa och genomföra effektiva möten som bygger goda samarbetsrelationer
 • Att facilitera involverande möten – även digitalt

Kursen kommer att ge dig

 • Kunskap om att arbeta målinriktat, strategiskt och att skapa bra processer
 • Insikt i hur goda samarbetsrelationer skapar hållbara resultat av samverkan
 • Metoder till att planera och facilitera medskapande möten med hög grad av involvering och dialog
 • Möjlighet till att utvecklas i ditt personliga ledarskap i en roll där du ska leda utan att vara chef
 • En gedigen verktygslåda till facilitering i både fysiska och digitala möten
 • Ett nätverk av yrkesprofessionella som innehar en roll som liknar din
 • Boken Facilitera! av Anna Gullstrand används som grundbok och ingår i kurspriset

Kursledare och facilitatorer

Genomgående kursledare är Mette Lindgren Helde som brinner för utbildningar som innehåller både teori och praktik och ett reflekterande och öppet lärandemiljö där dina frågor får plats och dina erfarenheter kommer i spel. Spännande gästföreläsare kommer bjuda på sin expertis inom digital mötesledning, processförståelse och personlig genomslagskraft och ge energi och fler perspektiv på de frågor vi arbetar med på kursen. 

Vi ser fram emot att lära tillsammans!

Mette Lindgren Helde

Mette är genomgående kursledare. Hon är en engagerad och involverande processledare och utbildare i facilitering, interkulturell kompetens och konfliktlösning med erfarenhet från kommuner- och region, skolor, globala företag och organisationer. Mettes varumärke är dialog i alla dess former; hon har en skarp blick för processer som även fångar upp det finstilta i de mellanmänskliga relationerna. Hon utgår från att konflikter uppstår utav ett behov av positiv förändring och att inkluderande och medskapande metoder är ett måste i hanteringen av utmaningar som uppstår när vi arbetar med att lösa komplexa problem. Mette är IAF (International Association of Facilitators) Certified ™ Professional Facilitator, utbildat mag.art i interkulturell kommunikation från Roskilde Universitet (DK) med en fortbildning inom konflikthantering och konfliktmediation på Center för Konfliktlösning (DK), där hon var en del av konsultgruppen under 10 år. Mette har även utvecklat utbildningsmaterial, till exempel The Dialogue Handbook (2012) och www.kompetensverkstaden.se – en on-lineutbildningsplattform för att stärka den interkulturella kompetensen på arbetsplatsen

Johanne Eriksen

Johanne Eriksen handleder och coachar människor som arbetar med involverande utvecklingsprocesser på tvären inom offentliga och privata organisationer. Hon har lång erfarenhet av att utbilda inom processledning, ledarskap och grupputveckling både fysisk och digitalt. Johanne har senast handledd i ett tvärgående samarbete vid Linnéuniversitet i syfte att ta fram framtidens ledarskapsprinciper. Under flera års tid processledde hon ett kulturutvecklingsarbete tillsammans med ledare och medarbetare i Malmö stads kommunikationsavdelning. Johannes huvudfokus är att skapa fungerande samarbeten och förändringsprocesser på tvärs av områden och nivåer i organisationer. Det personliga ledarskapet ligger henne varmt om hjärtat och Johanne kommer med sitt engagemang och sin djupa förståelse för gruppdynamikens betydelse för samarbete delge sina kunskaper om och skapa reflektioner kring just dessa frågor.

Contact

Mette Lindgren Helde, kursledare

E-post: mette@emerging.earth

tel.: +46 070-25 09 108

More courses