Program

Mångfald – från motstånd till möjligheter!

Sverige är ett land med en hög grad av (kulturell) mångfald. Därför finns det ett ökande behov av att lära sig att samarbeta och leda grupper och organisationer på sätt som inkluderar och nyttjar mångfalden. Men vad behöver vi göra i praktiken för att ta tillvara på mångfalden så att vi båda nyttjar möjligheterna och hanterar utmaningarna? Vi rekommenderar en förändringsprocess med syftet att utveckla medarbetarnas interkulturella kompetenser och organisationens kultur i riktning mot ett mer inkluderande förhållningssätt. Tillsammans med er tar vi fram en skräddarsydd vision och plan för hur det ska gå till samt levererar de insatser ni behöver - fysiskt eller online.

format

Blended

Language

Swedish

Price

Skräddarsydda enligt listan nedan.
 • Tar ni tillvara på alla olika perspektiv, kompetenser och erfarenheter som finns i er organisation?
 • Hanterar ni de utmaningar som uppstår när människor med skilda bakgrunder ska samarbeta? 
 • Vet ni hur ni kommer igång med ett förändringsarbete som leder till en inkluderande arbetsmiljö?

Kan ni svara “ja” till alla frågor? Grattis! Är svaret “nej” finns en stor potential att utnyttja hos er!


MÅNGFALD BLIR OFTA TILL SKAV I STÄLLET FÖR MÖJLIGHETER

Olika perspektiv och bakgrunder kopplat till kultur, språk och religion ger olika förväntningar och krav till lösning av uppgifter, samarbete och ledarstil. Detta kan skapa missförstånd, dålig stämning och konflikter. Om vi inte har hand om dessa leder det till en negativ och ineffektiv arbetsplatskultur vilket påverkar resultat och lönsamhet. 

En långsiktig lösning är att bygga en kultur på arbetsplatsen som inkluderar mångfald och gynnar alla.

Detta är ingen “quick-fix”, men en investering som är hållbar över tid. 

Om ni är redo att investera tid och resurser för att genomföra ett förändringsarbete som skapar resultat på riktigt, då har vi en lösning att erbjuda!

Vi brinner för kulturmöten!

Vi är Mette Lindgren Helde & Patrick Gruczkun. Tillsammans har 40+ års erfarenhet som utbildare och process- och projektledare inom mångfald och inkludering. enom tiden har vi utbildat tusentals människor i interkulturell kompetens och lett processer som handlar om att lära sig konsten att hantera kulturmöten konstruktivt med dialogen som grund.

Vi erbjuder skräddarsydda förlopp anpassade till den enskilda organisationen. Vi levererar genom olika insatser som tas fram utifrån era behov och med syftet att vårt samarbete kommer leda till varaktiga förändringar.

Innehåll

Våra utbildningsinsatser och stöd i förändringsprocesser syfter till att bygga en arbetsplatskultur som inkluderar och nyttjar mångfalden på ett sätt som gynner alla och leder till bättre resultat och högre effektivitet.

 • Kunskap och förståelse kring relevanta begrepp som relaterar till kulturmöten
 • Utvecklad förmåga att kunna reflektera kring, analysera och värdera vad som händer i interkulturella möten – som ett avstamp för konstruktiva handlingar
 • Strategier för att hantera motsättningar och överbrygga oenigheter 
 • Konkreta verktyg för att kommunicera på sätt som bidrar till att skapa tillit och ett positivt samspel

Format

Vi utgår från beteende- och kommunikationsvetenskap och ett systemiskt tänk och har med oss gedigen erfarenhet av att undervisa och processleda grupper inom inkludering, mångfald, konflikthantering, gruppdynamik, team-building, dialog och facilitering.

Med avstamp i forskning, beprövade modeller och interaktiva pedagogiska metoder anpassat för vuxnas lärande, designar vi lärande och håller i processer som leder till förändring.

Processen – så går det till

Våran förlopp stödjer er i att bygga strukturer som passar till just de utmaningar som finns hos er.

Vi hjälper med att skapa en inkluderande arbetskultur och att ta steg mot att bygge en verksamhetskultur som präglas av…

 • engagemang, motivation, arbetsglädje och trivsel
 • bättre resultat och därmed ökad lönsamhet
 • ökade förutsättningar för flera innovativa lösningar

En process med oss kan med andra ord ge er en bra skjuts i kvalitetsarbetet kopplat till ökad social hållbarhet.

Exempel på konkreta insatser

 • Inspirerande kick-offer och föreläsningar
 • Utbildningar, kurser och workshopar riktade till medarbetargrupper på olika nivåer  
 • Strategisk stöd till ledningen och i era processer 
 • Handledning och coachning av grupper/teams och ledningen
 • Skräddarsydd workshopmaterial för självstudie och kollegialt lärande


Gratis on line resurs underlätter arbetet

Vi har tagit fram Kompetensverkstaden – en gratis online resurs med syftet att stärka den interkulturella kompetensen på arbetsplatsen. I utbildningarna använder vi oss av Kompetensverkstaden för att skapa ökad tillgänglighet i er förberedelse, genomförande och implementering av de förändringar ni vill att insatserna ska leda till.

Photocredit: Unsplash

Kompetensverkstaden är även idealisk att använda vid online utbildningar.

Kursledare och facilitatorer

Mette Lindgren Helde

Mette är en engagerad och involverande processledare och utbildare i facilitering, interkulturell kompetens och konfliktlösning med erfarenhet från kommuner- och region, skolor, globala företag och organisationer. Mettes varumärke är dialog i alla dess former; hon har en skarp blick för processer som även fångar upp det finstilta i de mellanmänskliga relationerna. Hon utgår från att konflikter uppstår utav ett behov av positiv förändring och att inkluderande och medskapande metoder är ett måste i hanteringen av utmaningar som uppstår när vi arbetar med att lösa komplexa problem. Mette är IAF (International Association of Facilitators) Certified ™ Professional Facilitator, utbildat mag.art i interkulturell kommunikation från Roskilde Universitet (DK) med en fortbildning inom konflikthantering och konfliktmediation på Center för Konfliktlösning (DK), där hon var en del av konsultgruppen under 10 år. Mette har även utvecklat utbildningsmaterial, till exempel The Dialogue Handbook (2012/2019) och en Guide till interreligiös dialog.

Patrick Gruczkun

Patrick är en föreläsare och kursledare som har förmågan att tala engagerad om komplicerade ämnen på ett sätt som upplevs angeläget och inspirerande. Han varvar faktabaserat innehåll med storytelling och praktiska exempel samt kombinerar allvar med humor. Hans föreläsningar och kurser ger energi, upplevs genomtänkta och lämnar ingen deltagare oberörd. I grunden är Patrick beteendevetare med ett flertal vidareutbildningar inom konflikthantering, interkulturell kommunikation och samtalsmetodik. Han är född i Tyskland men har levt sitt vuxna liv i Sverige. Sedan 2006 har han arbetat med utbildning och processledning och är grundare och delägare av Samarbetsbolaget. De senaste sex åren har han även arbetat deltid som utbildningsledare på Göteborgsregionen med fokus på frågor som rör mottagande och integration. Dessförinnan arbetade han på Världskulturmuseet i Göteborg som samordnare för Anna Lindh-stiftelsens arbete. 2015 debuterade han med boken ”Bortom rätt och fel”, en samling sedelärande berättelser från runt om i världen.

Contact

Mette Lindgren Helde, kursledare

E-post: mette@emerging.earth

tel.: +46 070-25 09 108

More courses