Course

Interkulturell kompetens

Historiskt har det svenska samhället haft en relativt homogen befolkning men Sverige på 2020-talet sticker snarare ut som ett land med ovanligt hög grad av kulturell mångfald. Behovet att på individ och organisationsnivå utveckla vår interkulturella kompetens har ökat. Interkulturell kompetens behövs om vi ska ta vara på möjligheterna och hantera utmaningarna som uppstår när människor med vitt skilda bakgrunder ska samverka.

format

Blended

Language

Swedish

Price

skräddarsydda
 • Arbetar du i en verksamhet där människor från olika kulturer möts och samarbetar?
 • Vill du bli bättre på att hantera kulturmöten och förbättra det interkulturella samspelet?
 • Har din verksamhet behov av att växla upp värdegrundsarbetet kopplat till mångfald, inkludering och social hållbarhet?

Svarar du ja på dessa frågor, då har vi ett utbildningskoncept för dig.


Erfarna kursledare som brinner för kulturmöten

Vi är Mette Lindgren Helde & Patrick Gruczkun som genom tiden har utbildat tusentals människor i interkulturell kompetens – och konsten att hantera kulturmöten konstruktivt med dialogen som grund. Vi kommer båda från beteendevetenskapen och har gedigen erfarenhet av att undervisa och processleda grupper inom inkludering, mångfald, konflikthantering, gruppdynamik, team-building, dialog och facilitering – teman som även finns med i de olika utbildningsmaterial vi har tagit fram. Med avstamp i forskning, beprövade modeller och interaktiva pedagogiska metoder skapar vi engagerande föreläsningar, involverande workshops och djupgående utbildningar som utvecklar våra deltagares förmåga att agera konstruktivt i interkulturella sammanhang. 


Format

Utbildningarna ges som halvdag, heldag eller flera dagars förlopp – digitalt eller på plats.

Varianter av konceptet finns även i form av 30 – 90 minuters föreläsningar.

Välkommen att kontakta oss för en skräddarsydd lösning.

Photocredit: Unsplash

Kompetensverkstaden är en gratis online resurs med syftet att stärka den interkulturella kompetensen på arbetsplatsen, som vi båda har varit med och utvecklat. I utbildningarna kommer vi använda oss av Kompetensverkstaden för att skapa ökad tillgänglighet i er förberedelse, genomförande och implementering av de förändringar ni vill att insatserna ska leda till.

Kursinnehåll

Utbildningsinsatserna ger:

 • Kunskap och förståelse kring relevanta begrepp som relaterar till kulturmöten
 • Utvecklad förmåga att kunna reflektera kring, analysera och värdera vad som händer i interkulturella möten – som ett avstamp för konstruktiva handlingar
 • Strategier för att hantera motsättningar och överbrygga oenigheter 
 • Konkreta verktyg för att kommunicera på sätt som bidrar till att skapa tillit och ett positivt samspel

Exempel på teman 

Insatserna anpassas efter era önskemål och behov utifrån exempelvis följande teman

 • Migration och demografi i Sverige
 • Relationen mellan migration och identitet
 • Hur svensk kultur särskiljer sig i en internationell jämförelse
 • Det egna ansvaret för att få till bra kulturmöten
 • Kultur, mångfald och strategier för inkluderande möten 
 • Fördomar och stereotyper, normer, diskriminering och rasism 
 • Metoder till att förebygga missförstånd och hantera interkulturella utmaningar
 • Konfliktlösning genom dialog

Kursledare och facilitatorer

Mette Lindgren Helde

Mette är en engagerad och involverande processledare och utbildare i facilitering, interkulturell kompetens och konfliktlösning med erfarenhet från kommuner- och region, skolor, globala företag och organisationer. Mettes varumärke är dialog i alla dess former; hon har en skarp blick för processer som även fångar upp det finstilta i de mellanmänskliga relationerna. Hon utgår från att konflikter uppstår utav ett behov av positiv förändring och att inkluderande och medskapande metoder är ett måste i hanteringen av utmaningar som uppstår när vi arbetar med att lösa komplexa problem. Mette är IAF (International Association of Facilitators) Certified ™ Professional Facilitator, utbildat mag.art i interkulturell kommunikation från Roskilde Universitet (DK) med en fortbildning inom konflikthantering och konfliktmediation på Center för Konfliktlösning (DK), där hon var en del av konsultgruppen under 10 år. Mette har även utvecklat utbildningsmaterial, till exempel The Dialogue Handbook (2012/2019) och en Guide till interreligiös dialog.

Patrick Gruczkun

Patrick är en engagerande föreläsare och kursledare som har förmågan att tala om komplicerade ämnen på ett sätt som upplevs angeläget och inspirerande. Han varvar faktabaserat innehåll med storytelling och praktiska exempel samt kombinerar allvar med humor. Hans föreläsningar och kurser ger energi, upplevs genomtänkta och lämnar ingen deltagare oberörd. I grunden är Patrick beteendevetare med ett flertal vidareutbildningar inom konflikthantering, interkulturell kommunikation och samtalsmetodik. Han är född i Tyskland men har levt sitt vuxna liv i Sverige. Sedan 2006 har han arbetat med utbildning och processledning och är grundare och delägare av Samarbetsbolaget. De senaste sex åren har han även arbetat deltid som utbildningsledare på Göteborgsregionen med fokus på frågor som rör mottagande och integration. Dessförinnan arbetade han på Världskulturmuseet i Göteborg som samordnare för Anna Lindh-stiftelsens arbete. 2015 debuterade han med boken ”Bortom rätt och fel”, en samling sedelärande berättelser från runt om i världen.

Contact

Mette Lindgren Helde, kursledare

E-post: mette@emerging.earth

tel.: +46 070-25 09 108

More courses