"PROVA-PÅ" tillfälle

Interkulturell kompetens – vad, varför och hur?

Välkommen på ett gratis "prova-på" tillfälle 21 november kl. 08:30 - 09:30 via Zoom.

Course dates

format

Digital

Language

Swedish

Price

Prova på-tillfället är gratis
  • Arbetar du i en verksamhet där människor från olika kulturer möts och samarbetar?
  • Vill du bli bättre på att hantera kulturmöten och förbättra det interkulturella samspelet?
  • Har din verksamhet behov av att växla upp värdegrundsarbetet kopplat till mångfald, inkludering och social hållbarhet?

Du kommer att träffa

Vi är Mette Lindgren Helde & Patrick Gruczkun som genom tiden har utbildat tusentals människor i interkulturell kompetens – och konsten att hantera kulturmöten konstruktivt med dialogen som grund. Vi kommer båda från beteendevetenskapen och har gedigen erfarenhet av att undervisa och processleda grupper inom inkludering, mångfald, konflikthantering, gruppdynamik, team-building, dialog och facilitering – teman som även finns med i de olika utbildningsmaterial vi har tagit fram.

Med avstamp i forskning, beprövade modeller och interaktiva pedagogiska metoder skapar vi engagerande föreläsningar, involverande workshops och djupgående utbildningar som utvecklar våra deltagares förmåga att agera konstruktivt i interkulturella sammanhang. 

Vi kommer lyfta följande teman under prova-på tillfället:

  • Vad är interkulturell kompetens och varför behöver vi det i våra verksamheter?
  • Skillnader som gör skillnad – svensk kultur i jämförelse
  • Kultur, mångfald och strategier för inkluderande möten

Välkommen med din anmälan via denna länk

Frågor kontakta oss

Course date    More courses