Applications closed

Program

Transformativ Feminin Ledelse

Verden er ikke som den har været. Lige nu er den kompleks, foranderlig og ikke til at forudsige. Måske har det altid været sådan i vores organisationer, men vi har ikke forstået det før nu. Det kalder på en ny type lederskab, som er bæredygtig, agil og formålsdreven. For hvad er pejlemærket, hvis alting forandrer sig?

Course dates

format

Blended

Language

Danish

Price

41.995 DKR / Ex. VAT

HVILKEN TYPE LEDELSE KALDER DEN BÆREDYGTIGE ORGANISATION PÅ?

VIL DU GÅ FORREST I PARADIGMESKIFTET FRA LINEÆR TIL CIRLKULÆR LEDELSE?

Vi skal ikke opfinde en ny type ledelse. Vi skal bruge alt det, vi allerede ved. SAMMEN. Vi har brug for at lederen – hvad enten det er på topleder niveau, mellemlederniveau, ansat eller i det helt personlige lederskab, er sig sit ansvar bevidst. At lede bliver derfor mere et spørgsmål om at være klar over, hvilke ressourcer man har til rådighed, hvordan man sikrer bæredygtige strukturer for alle involverede, hvad der skal til for at skabe forandringer fra et innovativt perspektiv der tilgodeser det fælles bedste, og hvordan man træder tydeligt frem i sit lederskab, uanset hvilken (leder) kasket man har på. 

På forløbet Feminin ledelse styrker vi hver enkel deltager i at stå klart og tydeligt i sig selv og sit eget lederskab for at kunne gå forrest – og bagerst om nødvendigt – når vi skal finde vej ind i fremtiden sammen. Særligt COVID-19 og det pt. destabiliserede Europa viser os, hvor sårbare og stærke vi er som mennesker og organisationer, og at vi skal tage et valg og bidrage på en vital og respektfuld måde. Derfor er der brug for en anden type lederskab i verden. 

Vi mener, at der er et stort uudnyttet potentiale i de kvindelige ansatte i mange organisationer. Vi ser kvinder som ledere i eget liv, i familier og i organisationer. Vi er som menneskehed og på kollektivt niveau modne og bevidste til at skabe denne nye type ledelse. Derfor dette forløb, som kun er for kvinder.

“Jeg deltog i forløbet Feminin Ledelse sidste år, og det var den bedste beslutning, jeg har truffet meget længe. Plads til indsigt, læring og ro til refleksion og restitution i en travl hverdag. Anbefaler det varmt til alle der har mod på at udforske, hvordan vi skaber mere bæredygtige fællesskaber med respekt for forskelligheder i helheden”

– Louise Vang Jensen, Director of Research and Insights at IS IT A BIRD

Available dates

Loading available dates

Indiansk visdom

Forløbet er bygget op omkring indiansk visdom. Mayaerne havde et avanceret og samtidig enkelt system til at arbejde med udvikling af mennesker som ledere af eget liv. Gennem opsamling af erfaringer, refleksion og observationer samlede de en kollektiv viden sammen, som stadig viser sig yderst brugbar og relevant i dag og i vores nutidige ledelsespraksis – set som måden, hvorpå vi som mennesker leder os selv gennem (arbejds)livet.

Feminin ledelse ud fra et visdomsperspektiv

Feminin energi er ikke det samme som kvindelighed, og er ikke en modsætning til maskulin energi. Den feminine energi er koblet til begreber som bæredygtighed, læring, respekt samt evnen til at trække sig tilbage og reflektere for at få øje på sig selv – og undersøge, hvordan egne handlinger og væremåder påvirker ens system eksempelvis din krop, din familie eller dine kolleger- og alt det du leder og tager ansvar for. Kapaciteten til at holde og omfavne det liv og de hverdagspraksisser og – systemer, du har bygget op for at få hverdagen til at hænge sammen. Så det feminine handler også om evnen til at balancere og løbende lære – for at skabe et bæredygtigt (familie – og arbejds)liv. Du vil på forløbet få en stor værktøjskasse, der kan understøtte din arbejdsmåde og resultatskabelse i egen organisation.

Ledelse er i denne sammenhæng ikke en titel, men en måde at manifestere sig selv i verden på. Ledelse handler om evnen og modet til at tage ansvar for sig selv – og ikke mindst de møder, projekter og andre organisatoriske tiltag, som du bidrager til. Du vil arbejde intenst med at træde i karakter, og på den måde kunne bidrage positivt til din afdelings eller organisations udvikling og stabilitet.

Otte typer lederskab

Gennem forløbet kommer vi til at arbejde med otte typer lederskab, som du løbende træner og lærer at bruge i praksis gennem en stor værktøjskasse. Det er et intenst forløb, hvor vi forventer, at du vil arbejde med din egen evne til at lede dig selv i bl.a. modstand og nyskabelse, finde ny balance og på den måde udvide hele din mentale kapacitet – og dermed også dit lederskab.

  • Strategisk lederskab
  • Transformativt lederskab
  • Kreativt lederskab
  • Sansende lederskab
  • Emotionelt lederskab
  • Formålsdrevet lederskab
  • Bæredygtigt lederskab
  • Samskabende lederskab


Facilitatorer

Gry Guldberg

Til hverdag arbejder jeg som co-owner i Emerging, som jeg har været med til at grundlægge for 4 år siden. Se mere på www.emerging.earth. Jeg har gennem de sidste 15 år undervist, coachet og udviklet ledere ift. deres personlige lederskab og gennemslagskraft. Jeg arbejder anerkendende og udfordrende, så det fulde potentiale udfoldes. Mit faglige fokus er facilitering, innovation og strategiudvikling. Jeg har endvidere designet og udviklet store og langvarige transformative udviklingsforløb i mange danske organisationer. Mine kunder er ledere fra Novo Nordisk, COOP, Årstiderne, COWI, Rambøll, 3F, Accenture samt forskellige ministerier og kommuner. Jeg bor i København sammen med min mand Jens og mine to sønner Fabian og Ludvig, der begge er teenagere. Vi har også et hus i Svanninge Bakker ved Faaborg, hvor jeg er tæt på naturen.

Else-Marie Bierlich

Jeg er antropolog, M.Phil, University of Cambridge og er i fortsat mesterlære hos WindEagle Kinney-Linton, Keeper of the Delicate Lodge Teachings, New Mexico, USA. Jeg har undervist i denne visdomstradition i mere end 18 år og afholder løbende drømmekurser og ceremonier der tager udgangspunkt i oprindelige folks praksisser og forståelser om menneskets forhold til naturen og sig selv. Jeg bruger min faglige baggrund som antropolog og de indiansk inspirerede ceremonielle praksisser til at bygge bro over den længsel mange moderne mennesker oplever lige nu: længslen og drømmen om at leve et liv i bedre kontakt og respekt for naturen… men hvordan? Den ceremonielle tilgang skaber en forståelsesramme der muliggør overgangen fra det ene rum til det andet; fra det hverdagsagtige til det ekstraordinære og udvidede rum. Som antropolog har jeg arbejdet med en bred vifte af projekter, bl.a. kultur festivaler, international kulturudveksling, efteruddannelse og vejledning. Jeg har base i København med min mand Marco Antonio.

Applications are closed for the program starting 11 October 2023, but feel free to submit your intrerest for the future. Thank you!

Jeg vil gerne høre mere!

Course date    More courses